Tepebağ Höyük Kazısı

         İlimiz Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi sınırları içerisinde kalan Tepebağ Höyük'te Müdürlüğümüz ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol uyarısınca ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2013 tarih ve 22668 sayılı izinleri doğrultusunda ilk kazı çalışmaları başlatılmıştır.

         Kazı çalışmalarının başladığı ilk tarihten itibaren yapılan kazı çalışmalarının 2015 yılı etabı yeni açılan açmalarla devam etmiş olup, açmalarda genel olarak kırık seramik parçaları, geç döneme ait sırlı seramikler ve nargile parçalarına rastlanmıştır.

         2015 yılı çalışmalarına ilk olarak alan bütünlüğünü sağlaması açısından, önceki yıllarda kazılmış olan açma aralarındaki yürüme yollarının -gerekli dokümantasyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra- kaldırılmasıyla başlanmıştır. Daha sonra BI-32 ve BJ-32 açmalarında derinleşme çalışmaları başlatılmıştır. Her iki açmada da yüzeyden yaklaşık olarak 4.5 m. derinliğe inilmiştir. Geç Tunç Çağı tabakasına kadar ulaşılan bu derinlikte höyükte iskanın günümüzden itibaren kesintisiz olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Tüm tabakalar gerek mimari gerek dolgu tabakası olarak saptanabilmiştir. Günümüz su ve elektrik boruları, çöp çukurları ve kuyular gibi birçok sebepten dolayı alanda çok büyük tahribat olmasına rağmen inilen derinlikte şimdiye kadar yapılmış olan oldukça titiz çalışmalar yapılmıştır.

         Höyüğün I. ve II. tabakaları olan Cumhuriyet ve Osmanlı Dönemi'ne ait bazı mimari yapılar ile birlikte çok sayıda çukur, kuyu ve silo saptanmıştır. Bu yapıların ne yazık ki alttaki daha erken dönem tabakalarını büyük oranda tahrip ettiği anlaşılmıştır.

         Devam eden derinleşme çalışmalarında Hellenistik Döneme de ait mimari kalıntılar ortaya çıkartılmıştır. Daha geç dönem kuyu ve çukurları tarafından oldukça büyük tahribata uğramış olan Hellenistik Dönem mimarisi düzgün bir plan vermeyen bazı duvar kalıntıları ve çakıl döşemeden oluşmaktadır. Bir başka mimari ise yüzeyden yaklaşık 4 m. derinlikte saptanan Erken Demir Çağı'na tarihlendirilen mimaridir. Aralarında yaklaşık 3m'lik bir sokağın yer aldığı iki farklı yapı kalıntısı açığa çıkartılmıştır.

         Açmalarda yapılan derinleşme çalışmaları sırasında çanak çömlek parçaları yanı sıra bazı küçük buluntular da ele geçmiştir. Bunlar arasında tavalar, semaverler, pipolar, kandiller, ağırlıklar, baskılı amphora kulpları, unguentariumlar ve çeşitli figürinler sayılabilir.

         Sonuç olarak Adana'nın şehir merkezinde yer alan Tepebağ Höyük, Adana tarihi, bölge tarihi ve kronolojisini ortaya koyması anlamında büyük önem taşımaktadır. Şimdiye kadar günümüzden başlayıp Geç Tunç Çağı'na kadar kesintisiz olarak devam eden bir iskanın varlığı ortaya konabilmiştir.