Tatarlı Höyük Kazısı

         Tatarlı Höyük, Adana ili, Ceyhan İlçesi'nin yaklaşık 24 km doğusunda Tatarlı Mahallesi'nde bulunmaktadır. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 19.11.1193 tarih ve 1621 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Ortalama 37 m yüksekliğe sahip olan höyüğün Sitadeli 250x360 m ölçülere sahip olup, yerleşimin Aşağı Şehir ile birlikte boyutlarının çok daha büyük olduğu tahmin edilmektedir. Höyük ilk olarak M.W. Seton-Williams'ın bölgede yaptığı yüzey araştırması sırasında tespit edilmiş, 2005 yılında Çukurova Üniversitesi'nden Y. Doç. Dr. K. Serdar Girginer başkanlığında Kilikya Yüzey Araştırması sırasında ziyaret edilmiştir. 2007 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. K.Serdar Girginer'in başkanlığında Bakanlar Kurulu kararı ile ilk kez bilimsel kazılar başlatılmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

         Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında höyükte Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik ve post-Roma dönemlerinin varlığı tespit edilmiştir. Höyükte tespit edilen tabakalaşma durumu aşağıda verilmiştir.

         Yapıdan ele geçen buluntular Tatarlı Höyük'ün Hitit dünyasıyla ilişkisine ışık tutmaktadır. Tatarlı Höyük'ün Hitit dünyasıyla ilişkisini ortaya koyan buluntular arasında seramiklerin yanı sıra hiyeroglifli-hiyeroglifsiz bullalar ve hiyeroglifli bir damga mühür de bulunmaktadır.

         Orta Tunç Çağı'nda Kuzey Suriye Bölgesi'nin kültürel etkisini gösterir buluntular ele geçmiştir. Suriye-Kilikya boyalı grubuna ait testi ve çanaklar, mühürler ve figürinler bu etkileşimi ortaya koymaktadır. Bu dönemde aynı zamanda Tatarlı Höyük'ün en erken Kıbrıs bağlantısını ortaya koyan ve Anadolu'da az örnekle temsil edilen 'White Painted Pendant Line Style' seramiğine ait bir testi parçası da ele geçmiştir. MÖ 17-16. yy.'a tarihlenen bu parçayla aynı konteks içinde Tatarlı Höyük'ün kutsal bir merkez olduğunu ortaya koyan buluntular oldukça önemlidir. Bu eserler arasında bugüne kadar sayısı 10'u bulan ördek biçimli sunu kapları, boğa ritonları ve halka biçimli bir kap yer almaktadır.

         Tatarlı Höyük, Hitit yazılı belgeleri ve ele geçen buluntular ışığında Kizzuwatna'nın kutsal kenti ve Hitit Kralı III. Hattuşili'nin karısı Puduhepa'nın memleketi olan Luhuzattia-Lawazantiya-Lusanda kenti ile eşitlenmek istenmektedir.

         Tatarlı Höyük'te 2015 yılı kazı çalışmaları Temmuz ayında başlamış olup, Kasım ayı içerisinde çalışmalar sonlandırılmıştır. Kazı çalışmaları boyunca toplamda 82 adet eser bulunmuş olup, Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Çalışmalar sırasında bulunan eserler Demir Çağı ve Helenistik Çağ ile dönemlenmektedir.