Sirkeli Höyük Kazısı

         Adana'nın 40 km doğusunda, Ceyhan İlçesi'nin 10 km güneybatısında ve Ceyhan nehri kenarında, Sirkeli Köyü 17 parsel üzerinde yer alan höyük, Adana Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.04.1988 tarih ve 4 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Kilikya Bölgesini ikiye ayıran Misis Dağlarındaki geçitte yer alan höyük sadece Ceyhan Ovasından, Çukurova'ya geçişi değil aynı zamanda doğu-batı yönündeki yollara da hakim konumdadır. Höyük, tarihöncesi çağlardan itibaren Mezopotamya - Orta Anadolu ve Doğu - Batı arasındaki önemli ulaşım yolları üzerinde bulunur.

         Yerleşim, 30m yüksekliğinde bir sitadeli ve kuzeyindeki trapez biçimli platoyu içeren 300x400 m büyüklüğünde bir höyükten ve kuzey, batı, güneydoğu yönlerinde uzanan aşağı şehirden, kuzeyde işliklerden oluşmaktadır. Ceyhan Nehrinin karşı tarafında yerleşimin devam ettiği tespit edilmiştir.

         Sirkeli Höyük yerleşmesi Kalkolitik Dönem'den (yak. MÖ 5000) başlayarak Tunç (MÖ 3000-1200) ve Demir Çağları (MÖ 1200-300) ile Helenistik Dönem (MÖ 300-1. yüzyıl) boyunca kesintisiz olarak iskân edilmiştir.

         Sirkeli Höyük, ilk kez 1936 yılında Liverpool Üniversitesi adına J. Garstang tarafından kazılır. 1951 yılında, Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına, 1936'da Garstang ekibinin üyesi olan, M.V. Seton-Williams Kilikya yüzey araştırması kapsamında Sirkeli Höyük'ü de inceler. 1992-96 yılları arasında ise Münich Maximillan Üniversitesi ve Bavyera Bilimler Akademisi'nden B. Hrouda ile 1997 yılında Innsbruck Üniversitesi'nden H. Ehringhaus kazı çalışmalarını yürütür. 2006 yılında, Alman-Türk ortaklığında bir proje çerçevesinde, Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi'nden M. Novák ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden E. Kozal tarafından çalışmalar tekrar başlatılır. 2011 yılında Prof. Novák'ın Bern Üniversitesinde göreve başlaması nedeniyle çalışmalar Türk-İsviçreli bir ekip tarafından kazılar devam etmektedir.

         Yerleşim, 30m yüksekliğinde bir sitadeli(yukarı şehir) ve kuzeyindeki trapez biçimli platoyu içeren 300x400 m büyüklüğünde bir höyükten ve kuzey, batı, güney, güneydoğu yönlerinde uzanan aşağı şehirden oluşmaktadır. Yerleşim çift duvarlı bir sur ve bir hendek ile çevrelenmiştir. Ayrıca yerleşmenin kuzeyinde bir nehir limanı ve işlik alanı tespit edilmiştir. Yerleşimin nehir yatağına yakın kuzeydoğu tarafında iki Hitit kaya kabartması yer almaktadır.

          İyi korunmuş kabartma Hitit Kralı II. Muwattalli'ye (yak. MÖ 1290- 1272) aittir ve dolayısıyla bilinen en eski Hitit kaya kabartmasıdır.

         Yürütülen kazı çalışmalarının amacı yerleşimin tabakalanması ve Kilikya, Anadolu ve Levant Bölgesi içerisindeki kronolojik ve kültürel ilişkilerinin saptanmasıdır. Ayrıca, yerleşimin şehircilikte gösterdiği gelişim de araştırma konularından birisidir. Kazı çalışmalarında Helenistik Dönem, Demir Çağı ve Geç Tunç Çağı tabakalarına ulaşılmıştır.

         2015 yılında Sirkeli Höyük Kazı Çalışmaları 2015 yılında Prof. Dr. Miroslav NOVAK Başkanlığında Temmuz ayında Başlamış olup, Eylül ayı içeresinde çalışmalar sonlandırılmıştır.

         Eylül ayı içeresinde 2015 yılı için kazı çalışmalarına son verilen Sirkeli Höyük'te çalışmalar sırasında toplamda 68 adet eser bulunmuş olup, kazı sezonu çalışmalarının sonlandırılmasıyla Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Kazı çalışmalarında çıkarılan eserler Demir Çağı ve Helenistik Çağına ait olarak tarihlendirilmektedir.