Misis Höyük Kazısı

         Yüreğir İlçesi Yakapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Misis Höyük'te ilk kazı çalışmaları 2012 yılı içinde Müdürlüğümüz Başkanlığında Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Giovanni SALMERİ'nin danışmanlığında başlatılmıştır. Daha sonraki yıllarda İtalya Pisa Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anna Lucia D'AGATA'nın danışmanlığında devam eden kazılarda 2015 yılı içerisinde devam eden kazı çalışmalarında Misis Höyük'te birbiri ardına devam etmiş yerleşimlerin karmaşık stigrafisini detaylı bir şekilde araştırmak ve özellikle 2012-2015 yılları arasında yapılan iç alan sektör kazıları sırasında gün ışığına çıkarılmış Demir Çağı'na ait anıtsal yapıların varlık aşamalarını ve planmetrik düzenini açığa çıkararak rekonstrüksiyonunu amaçlamaktır.          Kazı çalışmaları sırasında iki mekan tümüyle kazılmış olup, batı mekanında objeler bir bütün olarak çıkarılmıştır. Yapılar altlarında Orta Demir Çağı'na ait anıtsal katmandaki pişmemiş tuğlalardan oluşan duvar üzerine doğrudan yerleştirilmiştir.          2015 kazı çalışmalarında, geniş kase parçaları, sürahi parçası, sykpos parçası, Doğu Sigillata yapımı kase, sürahi, ağırlık, taş alet, heykelcik başı, erkek başı, heykelcik kolu, mimari temel parça, kandil, ve amfora çıkarılmıştır.